با همت استاد منوچهر اسپهبدی مجموعه فرهنگسرا و موزه آموزشی هنرهای تجسمی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می گردد

ارسال شده در تاریخ :
با همت استاد منوچهر اسپهبدی مجموعه فرهنگسرا و موزه آموزشی هنرهای تجسمی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می گردد

روز دوشنبه 30 مرداد 1396 استاد منوچهر اسپهبدی هنرمند و استاد برجسته هنرهای تجسمی با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد. در این دیدار که دکتر عابدی مدیر حقوقی دانشگاه، دکتر ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه و همچنین دکتر نسرین کیوانفر نیز حضور داشتند، به مسائل مربوط به نحوه انجام وقف و چگونگی احداث این مجموعه پرداخته شد.

استاد منوچهر اسپهبدی که طی قراردادی کلیه هزینه های ساخت تا بهره برداری این مجموعه هنری را برعهده گرفته است در سخنان خود اظهار داشت، سالها در پی احداث مجموعه ای هنری همراه با فرهنگسرا برای شهر مشهد بوده ام که طی بازدید و آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد متوجه هنر دوست بودن دانشگاه فردوسی مشهد شدم و باور دارم وجود چنین مجموعه ای می تواند برای دانشجویان و جوانان مفید باشد.

وی ادامه داد من بدنبال حفظ و بالندگی جایگاه هنر در فرهنگ کشورم هستم. وی درباره انگیزه خود برای انجام این اقدام ارزشمند فرهنگی و هنری اظهار داشت: من رمز راحتی روان را در تخلیه جسم و جان از آلودگیها و تعلقات زائد می دانم و با وقف اموالم برای امور هنری احساس راحتی و آرامش می کنم. وی همچنین دانشگاه را مرجع علمی و دوست دار هنر و پشتوانه معنوی آثار و موقوفه خود دانست.

وی از اینکه زمینه ایجاد یک مجموعه فرهنگسرا و موزه آموزشی هنرهای تجسمی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد گردیده است ابراز خرسندی کرده و ابراز امیدواری کرد تا با همت مسئولین دانشگاه هرچه سریعتر این طرح به اجرا گذاشته شود.

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از این فرصت ایجاد شده برای شکوفایی و ارتقاء هنر در دانشگاه از استاد اسپهبدی به خاطر نیت خیرخواهانه و اقدام هنردوستانه نسبت به جوانان به ویژه دانشگاهیان تقدیر و تشکر نمود.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این دیدار اطمینان داد که تمامی مراحل ساخت، تجهیز و بهره برداری این مجموعه ارزشمند هنری مطابق با نظر استاد اسپهبدی و در بهترین شکل ممکن و در کوتاهترین زمان اجرا خواهد شد. همچنین از تلاش های دکتر نسرین کیوانفر در جهت معرفی دانشگاه به استاد منوچهر اسپهبدی و ایجاد زمینه این امر فرهنگی ارزشمند تقدیر نمود.

لازم به ذکر است مقدمات این همکاری از حدود شش ماه پیش با برگزاری جلساتی میان استاد اسپهبدی و دکتر کیوانفر به عنوان نماینده دانشگاه  همچنین دکتر انصاری مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد فراهم گردیده و جزئیات آن در مرکز آثار مفاخر و اسناد و مدیریت حقوقی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان این جلسه قرارداد تامین هزینه های احداث فرهنگسرا و موزه آموزشی هنرهای تجسمی در دانشگاه فردوسی مشهد میان دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اسپهبدی به امضاء رسید.

800492

800493

800497

800495

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار