اسامي پذيرفته شدگان نهايی ارشد و دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصيلی 97-1396

ارسال شده در تاریخ :
اسامي پذيرفته شدگان نهايی ارشد و دكتری بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصيلی 97-1396

نتايج نهايی پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی (استعداد درخشان) سال تحصيلی 97-1396، پس از حذف انصرافی ها، جايگزينی ذخيرهها و رفع نواقص اعلام شد.

برای مشاهده نتايج  اینجا را کلیک کنید

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار