سامانه تناسب سنجی شغلی

ارسال شده در تاریخ :

samaneh

این سامانه توسط انجمن توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شده است .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار