انتصاب اعضای شورای فناوری مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب اعضای  شورای فناوری مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

بر اساس احکام جداگانه از سوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای شورای فناوري مركز رشد علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

در این احکام که خطاب به دكتروديعی نوقابی عضو هيئت علمی دانشكده علوم اداری و اقتصاد ، دكتر امير ملك زاده مدير توسعه و انتقال فناوري دانشگاه و مدير سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری رضوی ، دكتر اكبری عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات و علوم انسانی ، دكتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشكده علوم تربيتی و روانشناسي صادر شده،  آمده است :

بر اساس پيشنهاد رئيس مركز رشد واحد هاي فناور دانشگاه و با توجه به مراتب تعهد و شايستگي جناب عالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي، پژوهشي و فناوري به عنوان عضو شوراي فناوري مركز رشد علوم انساني به مدت دو سال منصوب مي شويد.

اميد است مركز رشد دانشگاه بتواند با استعانت از باري تعالي و بهره گيري از تجارب و توانمندي اعضاي شورا و تلاش كارشناسان در راستاي تحقق كامل اهداف دانشگاه كارآفرين موفق باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار