انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت دانش ایران شعبه خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :
انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت دانش ایران  شعبه خراسان رضوی

دکتر مجتبی کفاشان کاخکی عضو هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت دانش ایران - شعبه خراسان رضوی برگزیده شد.

بنا به مصوبات انجمن علمی مدیریت دانش ایران که که یکی از واحدهای زیر مجموعه واحد مدیریت انجمن های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور در حال فعالیت می باشد؛ اولین شعبه استانی این انجمن در استان خراسان رضوی راه اندازی گردید و دکتر مجتبی کفاشان کاخکی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نیز بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت دانش ایران - شعبه خراسان رضوی برگزیده شد.

این انجمن به همت جمعی از متخصصان و تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد با هدف توسعه آموزش های سازمانی در رابطه با مباحث نوین مدیریت دانش در استان خراسان رضوی راه اندازی شده است.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار