قابل توجه دانشجویان گرامی (درخواست وام)

ارسال شده در تاریخ :

جهت درخواست انواع وامها ، از طریق پرتال دانشجویی به آدرس http://bp.swf.ir درسایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا تاریخ 30/7/96 اقدام نمایید .

لازم به ذکر است تسریع در این امر موجب پرداخت سریع وامها می شود .

دانشجویان جدیدالورود و دانشجویانی که تا کنون وام نگرفته اند، می بایست جهت ارائه و تکمیل مدارک به اداره رفاه دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ساختمان مدیریت رفاه و سلامت، قسمت امور وام مراجعه نمایند.

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار