سومین کارگاه مدرسه علوم سیاسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
سومین کارگاه مدرسه علوم سیاسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

سومین کارگاه مدرسه علوم سیاسی به همت انجمن علوم سیاسی شعبه خراسان و انجمن های علمی_دانشجویی علوم سیاسی و مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان "مدیران سیاسی فردا" برگزار شد.

دکتر نجف زاده دانشیار گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سومین کارگاه، در ابتدا مباحث نظری از جمله توضیحاتی در مورد اهمیت پول و انتشار گسترده آن در عصر حاضر، مرزها(اینکه رقابت ها وجنگ های الان دیگر مانند قبل برسر مرزها نمیباشد بلکه مباحث دیگری را شامل میشود)، ناسیونالیسم و وابستگی به وطن را مطرح کرد.

مفهوم دیگری که در این کارگاه تشریح شد رسانه بود که در دنیای امروز پیشرفت زیادی داشته و تاثیر بسزایی برروی ملت ها گذاشته است.

در ادامه دکتر نجف زاده دو اصطلاح اساسی را نام بردند از جمله: مفهوم شهروندی وشهربندی است.

شهربندی در طول تاریخ اتفاق افتاده است که به معنای عام رعیت گفته میشود. شهروندی هم در دنیای امروز به معنای افراد صاحب حق و سخن است. همچنان از سه سطح مفهوم شهروندی همچون محلی(فروملی)، ملی وجهانی(فرا ملی) مطرح کردند.

در بخش دوم کارگاه افراد به گروه هایی مشخص شده تقسیم و با راهنمایی و توضیحات دکتر نجف زاده شروع به نوشتن ویژه نامه و تحلیل آن کردند.

چهارمین و آخرین کارگاه نیز در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با تدریس دکتر محمد جواد رنجکش برگزار خواهد شد.

800579

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار