شرایط بهره مندی از تخفیف در پرداخت اجاره بهای خوابگاه

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: با توجه به مصوبه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان معاونت امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دانشجویان در ابتدای هر نیم سال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت نقدی اجاره بها هستند که در این صورت مشمول 10 درصد تخفیف می گردند و در صورت پرداخت نکردن اجاره بهای خوابگاه تا پایان نیم سال تحصیلی مشمول جریمه دیرکرد شده و استفاده از خوابگاه در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی (اصل و جریمه) خواهد بود.

اداره رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار