نمایشگاه حراج و مبادله کتاب با قیمتهای بسیار نازل در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

ارسال شده در تاریخ :
نمایشگاه  حراج و مبادله کتاب با قیمتهای  بسیار نازل در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه طبق روال سالهای گذشته و همزمان با آغاز ترم تحصیلی، نمایشگاهی از کتابهای فارسی در سالن ورودی برگزار کرده است. امسال به منظور دسترسی بیشتر دانشجویان و امکان مبادله کتابهایی که دانشجویان مازاد دارند برای اولین باراز همکاری شرکت " بدو بوک " استفاده کرده است. کتابهای عرضه شده در تمامی رشته های دانشگاهی می باشد.

نمایشگاه فوق تاپایان مهر ماه دایر خواهد بود .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار