قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده بدون آزمون تحصيلات تكميلی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اين دسته از دانشجويان ميتوانند برای دريافت كارت موقت تحصيلی از ساعت 9:30 روز شنبه يكم مهرماه 1396 به آموزش دانشكدهها مراجعه كنند.

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار