برگزاری کارگاه و سخنرانی هنر نیاندیشیدین (از هویت فردی تا مفهوم صلح جهانی) در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری کارگاه و سخنرانی هنر نیاندیشیدین (از هویت فردی تا مفهوم صلح جهانی) در دانشگاه فردوسی مشهد

با تلاش مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه و دانشگاه توبینگن آلمان، کارگاه و سخنرانی با موضوع "هنر نیاندیشیدن" با ماهیت بینا رشته ای در روز شنبه اول مهر ماه 1396 در ساعت 11 صبح در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این جلسه، با خوشامد گویی دکتر عباسی، معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی آغاز و در ادامه، دکتر عَذرا قندهاریون و پروفسور گوندا ورنر به بحث و گفت و‌گو پرداختند.

سخنرانی پروفسور ورنر و دکتر قندهاریون پیرامون تاثیر متقابل جامعه، قدرت، هویت اجتماعی، فردی و مفاهیم هرمنوتیک مدرن ادامه یافت همچنین آرای نظریه پردازان قرن ۲۰ و ۲۱ نظیر باتلر و آلتوسر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

جلسه با پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان یافت.

800631

800630

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار