انتخاب هيات موسس نماينده كاركنان روزمزدبيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتخاب هيات موسس نماينده كاركنان روزمزدبيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه انتخاب هيات موسس نماينده كاركنان روزمزدبيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیر کارگزینی و رفاه دانشگاه و کارکنان روزمزد بیمه ای دانشگاه در مهرماه جاری در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهندس ساقی مدير كارگزيني و رفاه دانشگاه، ضمن خيرمقدم به حاضرين توضيحاتي درخصوص طرح طبقه بندي مشاغل ارائه نمود و سپس به سوالات كاركنان روزمزد بيمه اي دانشگاه درخصوص دغدغه هاي حقوقي و استخدامي آنان پاسخ داد.

لازم به ذكر است دراين جلسه انتخابات هيات موسس نماينده كاركنان روزمزدبيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد و پس از شمارش آرا ، اعضا هيات موسس به شرح ذيل انتخاب شدند:

محمود صنعتي تيرگان

محمدرضا فرخ پور

سيدمهدي ميرشاه ولاي

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار