انتصاب دكتر منصور معتمدی به عنوان مدير فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر منصور معتمدی به عنوان مدير فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمی دكتر منصور معتمدی دانشیار گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی را به سمت مدير فرهنگی و فعاليتهای داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

با عنايت به مراتب تعهد، تجربه و شايستگي هاي جنابعالي به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان «مدير فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه» دانشگاه منصوب مي شويد. ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي علمي، سياسي، مذهبي، هنري و هر گونه فعاليت هاي فرهنگي قانون مدار در جهت پويايي و شادابي محيط دانشجويي مورد انتظار است.

اميد است با اتخاذ تدابير مناسب در چارچوب برنامه راهبردي و سياست هاي كلان دانشگاه و با راهبرد دانشجو محوري در انجام وظايف مربوطه موفق باشيد.

لازم به ذکر است :  دكتر منصور معتمدی دانشیار گروه آموزشی اديان و عرفان تطبيقی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

مولف 3 عنوان کتاب و  ارائه مقاله و چاپ بیش از 40 عنوان مقاله در همایش های داخلی و خارجی همچنین چاپ این مقالات در مجلات داخلی و خارجی از سوابق پژوهشي ايشان مي باشد.  

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار