شناختِ کتابِ هفته - کتاب‌خوانی هفتگی

ارسال شده در تاریخ :

b.7.22

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود.

شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی

زندگی خصوصیِ مائوتسه‌تونگ

خاطرات پزشک مخصوص مائو

نوشته‌ی لی جی سویی

ترجمه‌ی محمدجواد امیدوارنیا

دکتر محسن خلیلی

‌‌شنبه 22 مهر ماه 96 ، کلاس 114، ساعت 12

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار