جلسه گروه مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی –اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه گروه مطالعات و برنامه ريزی فرهنگی –اجتماعی  دانشگاه فردوسی مشهد

به مناسبت تاسيس يك سالگي گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اجتماعي دانشگاه جلسه اي در روز سه شنبه 25 آبان 1396 با حضور دكتر محمد كافی رئيس دانشگاه، دكتر داوري معاون فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي، دكتر معتمدی مدير فرهنگي و فعاليت هاي داوطلبانه دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه، ابتدا اعضاي گروه مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي-اجتماعي گزارشي از عملكرد و دستاوردهاي گروه در يك سال گذشته ارائه نموده و اولويت هاي خود را براي انجام فعاليت هاي آتي تعيين كردند.

در ادامه اين جلسه اعضای حاضر به بررسی راهکارهای هماهنگی برای انجام فعاليت هاي مطالعاتي فرهنگي-اجتماعي و دانشجويي پرداختند .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار