برگزاری جلسه انتخاب نماينده كاركنان روزمزد بيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه انتخاب  نماينده كاركنان روزمزد بيمه ای  دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه انتخاب نماينده كاركنان روزمزد بيمه ای دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه 26 مهر ماه 96 در سالن شورای سازمان مركزی دانشگاه ، دانشگاه با حضور نماينده اداره كار،تعاون و رفاه اجتماعي، نماينده مديريت حراست دانشگاه،نماينده دفتر حقوقي دانشگاه و با حضور همكاران روزمزدبيمه اي دانشگاه برگزار شد.

مهندس ساقي مدير كارگزيني و رفاه دانشگاه ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين توضيحاتي درخصوص نحوه ي انتخابات ارائه نمود، سپس انتخاب نماينده كارگران با نظارت آقاي راستين (نماينده اداره كار،تعاون و رفاه اجتماعي) برگزار و پس از شمارش آرا محمود صنعتی تيرگان به عنوان عضو اصلی و سيدمهدی ميرشاه ولای بعنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

لازم به ذکر است اعتبار نامه اعضای اصلی و علی البدل توسط اداره كار،تعاون و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.

800794

800795

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار