قابل توجه دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع كليه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان عزيز دانشگاه (رسمي-پيماني-روز مزد بيمه اي و قراردادي) مي رساند، براساس موافقت نامه بانك ملي با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و پي گيريهاي ریاست دانشگاه فردوسي مشهد ، وام با بهره 12 درصد با شرايط مندرج در قسمت درخواست وام ، در پورتال شخصي، جهت استفاده دانشگاهيان محترم ، به صورت محدود ايجاد شده است .

متقاضيان محترم در صورت ضرورت مي توانند با آگاهي ازمشخصات و شرايط اخذ وام، درخواست هاي خود را از طريق سامانه ( مشابه وام هاي قبلي) به ستاد رفاهي ارسال نمايند .

ستاد رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار