طراحی و پیاده‌سازی مجدد زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

زیرسامانه کارگزینی بازنشستگان دانشگاه با توجه به بازخوردهای ذی‌نفعان، مجدداً تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی از ابتدای آبان 1396 مستقر گردید. تحلیل و طراحی این سامانه با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، مدیریت کارگزینی و مرکز فاوا دانشگاه و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام شده است.

با استقرار این زیرسامانه جدید و بهره‌برداری از امکانات آن، زیرسامانه قبلی نیز غیرفعال شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار