برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه  شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

جلسه شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر محمدرضا آهنچیان مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه و معاونان آموزشی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد در روز یک شنبه 14 آبان ماه 96 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سید امیر امین یزدی رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ضمن خیر مقدم به مهمانان دورنمای کلی از دانشکده را بیان نمودند و برنامه احداث و تکمیل ساختمان جدید دانشکده را برای حاضران توضیح داد و دکتر حسین کارشکی معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده نیز به معرفی دانشکده پرداخت و به برنامه های در دست اجرای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی اشاره نمود در ادامه این جلسه مدیر گروه های سه کانه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود اشاره نمودند.

پس از سخنان دکتر محمدرضا هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اعضای شورای آموزشی به بیان دیدگاه ها و نظرات خویش در حوزه آموزشی پرداختند.

لازم به ذکر است حاضران در جلسه از سالن اجتماعات دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به نام تالار مولوی که به تازگی بازسازی شده بود بازدید نموند.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار