برگزاری دوره‌های آزمون جامع پايانی – بورد دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری دوره‌های آزمون جامع پايانی – بورد دكتری تخصصی دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره‌های آزمون جامع پاياني (بورد) دوره‌های دكتري تخصصی با حضور نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین مسئولان برگزاری آزمون در تاریخ 21 آبان ماه 1396 در دانشكده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

بيستمين دوره آزمون جامع پاياني (بورد) دوره‌های دكتري تخصصي داخلي دام‌های بزرگ، كلينيكال پاتولوژي، پاتـــولـــوژي، بهداشت مواد غذايي، بافت‌شناسی مقایسه‌ای، انگل‌شناسی دامپزشكي و فيزيولوژي، باکتری‌شناسی، جراحي دامپزشكي و همچنين هشتمين دوره آزمون جامع پاياني دوره‌های دكتري تخصصي بهداشت مواد غذايي و پرديس بین‌الملل با حضور دکتر افشین رئوفي استاد دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به‌عنوان نماينده گروه دامپزشكي وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري و هیئت‌های مسئول برگزاری این آزمون در تاریخ 21 آبان ماه 1396 در دانشكده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد.

800947

800948

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار