به‌روزرسانی و اعمال تغییرات در زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی

ارسال شده در تاریخ :
به‌روزرسانی و اعمال تغییرات در زیرسامانه شرکت اعضای هیات علمی در مجامع خارجی

زیرسامانه شرکت اعضای هیئت‌علمی در مجامع خارجی دانشگاه با توجه به مصوبات جدید و تغییرات صورت گرفته، به‌روزرسانی شد و تغییرات آن پیاده‌سازی و اعمال گردید.

این زیرسامانه هم‌اکنون در قالب سامانه‌های پژوهشی دانشگاه و از طریق پرتال پویا در حال بهره‌برداری است. تحلیل و طراحی این تغییرات با همکاری مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی، معاونت پژوهشی و مرکز فاوا دانشگاه و پیاده‌ُسازی آن نیز توسط مرکز فاوا انجام‌شده است.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار