نخستين جلسه كارگاهی مشاوران کار راهه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
نخستين جلسه كارگاهی مشاوران کار راهه اعضای هیئت‌علمی  دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

در راستاي تحقق اجراي برنامه «کار راهه دانشگاهي» اعضاي هیئت‌علمی، نخستين كارگاه آموزشي ويژه مشاوران کار راهه در دانشکده‌های دانشگاه فردوسي مشهد در ساعت 12 روز شنبه 27 آبان ماه 1396 برگزار شد. در اين كارگاه كه با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدير برنامه‌ریزی و توسعه آموزش دانشگاه و نمايندگان دانشکده‌ها تشكيل شد «هدف‌ها و روش‌ها» و «رهنمودهاي اجرايي براي طراحي کار راهه» مطرح شد و يك نمونه از کار راهه طراحي و اجراشده در دانشكده مهندسي توسط دكتر محمد منفرد، موردبررسی و تحليل قرار گرفت.

مشاوران کار راهه كه از ميان اعضاي هیئت‌علمی منتخب هر دانشكده برگزیده‌شده‌اند در فرايند طراحي و اجراي کار راهه به‌عنوان مشاور آگاه و متخصص در كنار عضو هیئت‌علمی قرار می‌گیرد. کار راهه به همسو كردن «انگیزه‌ها، استعدادها، توانمندی‌ها و آرزوهاي فردي» عضو هیئت‌علمی با «مسئولیت‌ها و وظايف شغلي­» كه دانشگاه از او انتظار دارد، كمك خواهد كرد. شایان‌ذکر است، به‌منظور جهت‌دهی به فعالیت‌های آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي اعضاي هیئت‌علمی، تبديل وضعيت استخدامي آن‌ها با نظر به دارا بودن کار راهه مصوب انجام خواهد شد.

800975

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار