اولين دوره مسابقه ملی تراريوم (باغ شيشه ای) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد

ارسال شده در تاریخ :
اولين دوره مسابقه ملی تراريوم (باغ شيشه ای) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد

با تلاش دانشكده كشاورزي، انجمن علمي باغباني، فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهد و اتحاديه انجمن‌های علمي دانشجويي باغباني، فضاي سبز و گياهان دارويي ايران اولين دوره مسابقه ملي ترا ریوم (باغ شیشه‌ای) در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مسابقه ملی که در تاريخ 23 و 24 آذرماه 1396 در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، 64 شرکت‌کننده در قالب 44 گروه از 8 استان كشور حضور داشتند که اين رويداد ملي به همراه كارگاه آموزشي ساخت و نگه‌داری ترا ریوم (باغ شیشه‌ای) برگزار شد.

در اولين دوره مسابقه ملی ترا ریوم (باغ شیشه‌ای) نمايندگاني از دفتر گل و گياهان زينتي وزارت جهاد كشاورزي خانم مهندس ميترا مجد زاده طباطبايي، هیئت‌رئیسه دانشگاه دكتر داوري معاون فرهنگي، اجتماعي دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد، هیئت‌رئیسه دانشكده كشاورزي حضور داشتند، همچنين اعضاي گروه آموزشي علوم باغباني و مهندسي فضاي سبز دانشكده كشاورزي در برگزاري آن مشاركت داشتند.​

در اين مسابقه با نظر هیئت‌داوران سه ترا ریوم (باغ شیشه‌ای) برتر انتخاب و از پدیدآورندگان آن‌ها تقدير به عمل آمد.

pj.96.5.4

pj.96.5.5

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار