افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری

ارسال شده در تاریخ :
افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری

با حضور دکتر غلامی وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری و  دکتر غفاری معاون فرهنگی وزارت عتف، پروژه های ساختمان سرای اساتید و مرکز توسعه فناوریهای پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد در روز جمعه اول دی ماه 1396 در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح خوهد شد.

.

.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار