برگزاری جلسه تحليل و نقد مقالات معتبر علمی با محوريت انسان فرهيخته در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه تحليل و نقد مقالات معتبر علمی  با محوريت انسان فرهيخته  در دانشگاه فردوسی مشهد

سومين جلسه از سري جلسات تحليل و نقد مقالات معتبر علمي (Journal Club) با محوريت انسان فرهيخته روز يكشنبه 3 دی ماه 96 در محل سالن شوراي پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در اين جلسه مقاله اي با عنوان”جنسيت در تربيت اسلامي” تأليف دكتر جميله علم الهدي، توسط خانم آسيه ميرمحمودي (دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت) ارائه شد.

لازم به ذكر است كه اين جلسات هردوهفته يكبار بصورت منظم برگزارمی شود  و به ارائه مقالات مطرح و معتبر در اين حوزه و بررسي نظرات صاحبنظران اين موضوع پرداخته خواهد شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار