شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :

majazi

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

شناختِ کتابِ هفته / کتاب‌خوانیِ هفتگی

واقعیّت مجازی

تحلیل جامعه‌شناختی رفتار کاربران فضاهای مجازی در میدان انتخابات ریاست جمهوری ایران 1392

نوشته‌ی شهرام پرستش

تهران: نشر گمان و نشر کلاس، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

‌‌شنبه  9 دی ماه 96، کلاس 114، ساعت 12

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار