برگزاری نشست تخصصی کمیته علمی همایش وقف و علم و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری نشست تخصصی کمیته علمی همایش وقف و علم و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

نشست تخصصی کمیته علمی نخستین همایش وقف و علم و فناوری به منظور بررسی و و همفکری در مورد محورهای همایش و چالش های پیش رو، روز پنجشنیه 7 دی ماع 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این نشست تخصصی با هدف بررسی و همفکری در مورد آیین نامه و محورهای نخستین همایش وقف و علم و فناوری و همچنین چالش های پیش رو در حوزه وقف و علم و فناوری برگزار گردید. در این نشست که با حضور مدیران و مسئولان مختلف فعال در حوزه وقف و غلم و فناوری برگزار شد، اعضا بررسی محورهای اصلی همایش و زیر شاخه های همایش وقف و علم و فناوری که اسفند ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد را در دستورکار خود قرار داده و این رابطه به بحث و بررسی پرداختند.

در این نشست مقرر گردید تا در همایش وقف و علم و فناوری به ارتباط بین وقف و حوزه علم و فناوری نگاه ویژه ای شود و موضوعات در حوزه ارتباط وقف در حوزه علم و فناوری و همچنین ارتباط علم و صنعت با وقف بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان این نشست همچنین چگونگی سیاست گذاری در مورد وقف و چگونگی جذب خیرین در حوزه علم و فناوری و تعیین مدلی مناسب برای وقف در حوزه علم و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا به این جمع بندی رسیدند تا با ایجاد ظرفیت هایی، موجبات تعامل بیشتر واقفین را با حوزه علم و فناوری فراهم نمایند.

خبرنگار: الهی نژاد

elm.v.96.2

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار