برگزاری اولين جلسه كميته تخصصی بين المللی شدن دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری اولين جلسه كميته تخصصی بين المللی شدن دانشگاه فردوسی مشهد

در راستاي دستيابي دانشگاه فردوسي مشهد به تراز بین‌المللی (قرار گرفتن در بين 200 دانشگاه اول جهان) اولين جلسه كميته تخصصي بین‌المللی شدن دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در اين جلسه که در روز چهارشنبه 13 دی‌ماه 1396 برگزار شد اعضای حاضر در این کمیته تخصصی، ضمن مرور اهميت وافر موضوع ارتقاء تراز بين‌المللي دانشگا‌ه‌هاي كشور براي وزارت عتف و انتخاب دانشگاه فردوسي مشهد به‌عنوان يكي از دانشگاه‌هاي برگزيده كشور جهت ارتقاء به تراز بين‌المللي، مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در خصوص بين‌المللي شدن و چالش‌ها و اقدامات پیشروی دانشگاه در اين خصوص، موردبررسی قرار گرفت.

اعضای حاضر در این کمیته تخصصی دكتر لگزيان معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع، دكتر بهرامي معاون پژوهش و فناوري، خانم دكتر كيوانفر سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي، دكتر آهنچيان مدير برنامه‌ريزي و توسعه آموزش، دكتر واحديان مدير همکاری‌های علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غیر ایرانی، دكتر سجادي مدير پژوهشي، دكتر ملک‌زاده مدير توسعه و انتقال فناوري، خانم دكتر مؤذن‌زاده رئيس اداره دانشجويان بين‌الملل، دكتر مه پيكر مشاور معاونت پژوهش و فناوري و آقاي محمدي معاون مدير پژوهشي دانشگاه بودند که موارد در نظر گرفته‌شده همچنین اقدامات انجام‌شده دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص بين‌المللي شدن این دانشگاه را بررسی کردند که در پايان اعضاي محترم نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را در خصوص بين‌المللي شدن دانشگاه مطرح نمودند.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار