معرفی کتاب: ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی

ارسال شده در تاریخ :
معرفی کتاب: ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی

کتاب «ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی» تألیف ادوارد مک کافرتی، ترجمه دکتر محمدهادی مؤید استاد گروه مهندسی و متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، در تابستان 1396 در 332 صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته است:

این اثر، برگردانی گزینشی از کتاب "Introduction to Corrosion Science" تألیف پروفسور مک. کافرتی، استاد برجسته دانشگاه جورج واشنگتن و مشاور آزمایشگاه تحقیـــــقات نیـــــروی دریایی ایالات‌متحده آمریکاست کــــــه با عنـــــوان ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی نام‌گذاری و ارائه‌شده است.

مطالب کتاب اصلی مشتمل بر 17 فصل است که برگـــردان 9 فصل نخست آن‌که در کتاب حاضر آمده شامل: جنبه‌های اجتماعی خوردگی و مبانی خوردگی، فصل مشترک‌های باردار، نگاهی به ترمودینامیک خوردگی، پیل‌های الکتروشیمیایی و خوردگی گالوانیک، دیاگرام‌های پوربه، سینتیک خوردگی، پلاریزاسیون غلظتی و نفوذ و درنهایت، روئینگی Passivity است. با توجه به ارائۀ دقیـــق و هدفمند مطالب پایه علم خوردگی، این کتاب می‌تواند به‌طور جامع مورداستفاده اقشار مختلـــــف علاقه‌مندان ازجمله دانشجویان دوره‌های مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و محققان و پژوهشگران درزمینهٔ خوردگی فلزات قرار گیرد.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر

book.termo

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار