کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی

ارسال شده در تاریخ :

snake

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

خرگوش‌ها و مارهای بوآ

نوشته‌ی فاضل اسکندر

به‌پارسی‌گردانیِ آبتین گلکار

تهران: نشر افق، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

‌‌شنبه 7 بهمن 1396 ، کلاس 114، ساعت 12

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار