نشست شورای راهبردی حسابداری تعهدی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص دستاوردهای استقرار سيستم حسابداری تعهدی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
نشست شورای راهبردی حسابداری تعهدی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص دستاوردهای استقرار سيستم حسابداری تعهدی دانشگاه

نشست شوراي راهبردي حسابداري تعهدي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور دكتر باباخانی معاون اداري و مالي دانشگاه، دكتر لگزيان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دكتر خادمي معاون سابق طرح و برنامه، آقاي جهانباني عضو شوراي راهبردي موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت، دكتر پويا مدير منابع انساني و تحول سازماني، دكتر باقر پور مدير مالي و كارشناسان مديريت مالي و مركز فاوا برگزار شد.

در این نشست که در روز چهارشنبه 4 بهمن‌ماه 1396 در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، دكتر باقر پور مدير مالي دانشگاه به همراه كارشناسان مديريت مالي و مركز فاوا گزارشي از روند استقرار سيستم حسابداري تعهدي و مكانيزه نمودن فرايندهاي مختلف مالي ارائه نمودند.

در ادامه اعضاي شوراي راهبردي حسابداري تعهدي دانشگاه ضمن تشكر بابت اقدامات انجام‌شده نظرات كارشناسي خود را ارائه و پیشنهاد‌هایی در خصوص اقدامات آتي شامل استقرار سيستم هزینه‌یابی بر مبناي فعاليت (ABC)، استقرار بودجه‌ریزی عملياتي و همچنين ارزيابي عملكرد مبتني بر فرايند ارائه کردند.

811246

811247

811248

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار