رئيس پژوهشكده هوا خورشيد دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

ارسال شده در تاریخ :
رئيس پژوهشكده هوا خورشيد دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر احد ضابط، دانشیار گروه آموزشی مهندسي متالورژي و مواد دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به‌عنوان رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد منصوب كرد.

در این حکم آمده است:

بر اساس پيشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه و ضمن تشكر و قدرداني از زحمات و تلاش‌هاي جناب‌عالي، به‌موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي، پژوهشي به مدت دو سال در سمت رئيس پژوهشكده هوا خورشید دانشگاه ابقاء مي‌شويد.

دوام توفيقات شمارا از خداوند متعال خواستارم.

دکتر ضابط، دانشیار گروه آموزشی مهندسي متالورژي و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و عضویت در شوراي پژوهشي دانشكده مهندسی، عضویت در شوراي پژوهشي، عضویت در شوراي سیاست‌گذاری آزمايشگاه مركزي، سرپرست هسته كارآفريني دانشكده مهندسي، عضویت در شوراي مركز كارآفريني، رئيس ستاد اينترنشيپ دانشگاه، مجري طرح‌ اينترنشيپ دانشگاه با شركت ساپكو، مجری طرح اینترنشیپ شركت برق منطقهاي خراسان، مجری طرح اینترنشیپ مركز پژوهشهاي شوراي اسلامي مشهد، عضویت در كميته نظام پیشنهاد‌های دانشگاه، عضویت در كميته برگزاري دهمين همايش علمي مهندسين متالورژي و مسئول برگزاري نمايشگاه تخصصي سال 1385، مسئولیت راهاندازي مركز رشد دانشگاه، مسئولیت مرجع منطقهاي مالكيت فكري شمال شرق كشور (مدير مالكيت فكري دانشگاه) و دبیر هماندیشی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر ضابط می‌باشد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار