کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

0000

نگذاریم چراغِ کتاب کشته شود!

کتابِ هفته در کتاب‌خوانیِ هفتگی

 .

رهبر عزیز

نوشته‌ی جَنگ جین سونگ

به‌پارسی‌گردانیِ مسعود یوسف حصیرچین

تهران: انتشارات ققنوس، 1396

دکتر محسن خلیلی

دانشکده‌ی‌علوم‌اداری‌واقتصادی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد

‌‌شنبه 28 بهمن ماه 1396، کلاس 114، ساعت 12

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار