کسب مقام اول تیم تنیس روی میز و قهرمانی تیم کاراته دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات منطقه ۹ کشور

ارسال شده در تاریخ :
کسب مقام اول تیم تنیس روی میز و قهرمانی تیم کاراته دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات منطقه ۹ کشور

دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات منطقه ۹ ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مورخ ۵ الی ۷ بهمن به میزبانی دانشگاه بیرجند موفق به کسب مقام اول تیمی در رشته تنیس روی میز شدند.

تیم تنیس روی میز اعزامی به مسابقات منطقه ۹ ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور : حمیده ایرانمنش، معصومه مدرسی سعیده مختاری، فرزانه طبسی، اکرم سرشاد (مربی)، ملیحه شاهرخی (سرپرست)

کسب مقام اول توسط خانم حمیده ایرانمنش در مسابقات انفرادی تنیس روی میز

کسب مقام اول توسط خانومها حمیده ایرانمنش و معصومه مدرسی

مقام سوم مشترک توسط خانومها سعیده مختاری و فرزانه طبسی در مسابقات دوبل تنیس روی میز

لازم به ذکر است مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه ۹ کشور نیز از تاریخ 14 الی 16 بعهمن ماه 96 به میزبانی آموزشکده عالی شیروان برگزار گردید و در نهایت نتایج ذیل کسب گردید .

تیم اول دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم دانشگاه شاهرود

تیم سوم دانشگاه سمنان

تیم چهارم دانشگاه سناباد گلبهار

تیم پنجم مشترکا حکیم طوس و بیرجند

تیم ششم فناوری نوین سبزوار

تیم هفتم دانشگاه حکیم سبزواری

811316

 

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار