موفقيت استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در كسب عنوان برتر دهمين جشنواره علوم و صناع غذایی

ارسال شده در تاریخ :
موفقيت استاد دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  در كسب عنوان برتر دهمين جشنواره علوم و صناع غذایی

دكتر محمدباقر حبيبي نجفي عضو هیئت علمی گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان استاد برتر و برگزیده دهمين جشنواره علوم و صناع غذائي معرفی و از ایشان تقدیر شد.

دهمين جشنواره علوم و صنايع غذايي (جايزه علمي دكتر هدايت) و هشتمين جشنواره شهاب( R&D هاي برتر صنعت غذا) شامگاه چهارشنبه  18 بهمن 1396 با هدف معرفي و تجليل از پيشگامان عرصه تحقيق و توسعه در انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور و از سوي انجمن علوم و صنايع غذائي ايران برگزار شد.

در اين آئين كه با حضور جمعي از مديران، متخصصان و پيشكسوتان بخش هاي مختلف صنايع غذايي كشور همراه بود، در بخش معرفي اساتيد برتر صنعت غذا در كشورنيز با اهداء تنديس جشنواره علوم و صنايع غذايي ايران (جايزه علمي دكتر حبيب ا... هدايت)  و لوح تقدير از دكتر محمدباقر حبيبي نجفي استاد گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد و چند تن ديگراز اساتيد برتر تجليل بعمل آمد .

لازم به ذکر است جشنواره علوم صنايع غذايي ايران و همايش R&D هاي برتر در صنعت غذا بيش از 10 سال است كه به پاس خدمات مرحوم دكتر حبيب الله هدايت و شادروان دكتر شهاب واعظ زاده در ترويج علوم و صنايع غذايي برگزار مي شود که دكتر محمدباقر حبيبي نجفي عضو هیئت گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان استاد برتر و برگزیده دهمين جشنواره علوم و صناع غذائي معرفی و از ایشان تقدیر شد .

habebi

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار