سخنرانی استاد دانشگاه مونستر آلمان در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
سخنرانی استاد دانشگاه مونستر آلمان در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کریستین بونیک، استاد دانشگاه مونستر آلمان با حضور در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی خود را با عنوان C-algebras Associated to Etale Groupoids I , II " ارائه کرد.

در نشستی که با حضور اعضای هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 24 بهمن ماه 96 در این دانشکده برگزار شد، دکتر کریستین بونیک، استاد دانشگاه مونستر آلمان مطالبی پیرامون جبرهای سی استار مربوط به گروپئویدهای اتال در حوزه آنالیز تابعی و نظریه عملگرها برای حاضران سخن گفت.

این سخنرانی با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار