انتصاب دكتر بيگدلی به سمت مدير دفتر برنامه ريزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر  بيگدلی به سمت  مدير دفتر برنامه ريزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دكتر ايمان الله بيگدلی استاد دانشكده علوم تربيتی و روانشناسي دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدير دفتر برنامه ريزی و توسعه آموزش دانشگاه فردوسی مشهدمنصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با توجه به تجربه و تخصص مفيد و مؤثر جناب عالي و بنا به پيشنهاد معاونت محترم آموزشي دانشگاه به موجب اين ابلاغ با حفظ سمت و وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به عنوان مدير دفتر برنامه‌ريزي و توسعه آموزش دانشگاه منصوب ميشويد. با توجه به اهميت اصلاح نظام آموزشي بر اساس نيازسنجي و لزوم باز طراحي آن با بهرهگيري از تحولات نوين در حوزه تعليم و تربيت، ضرورت پايش و ارزيابي مستمر آموزش و توليد محتواي آموزشي، تدوين طرحها و برنامههاي آموزشي و بازنگري آنها با رويكردي خلاقانه براي ارتقاء كمي و كيفي آموزش دانشگاه و دستيابي به اهداف سند چشم انداز، اميد ميرود با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از تجارب خبرگان و متخصصان در اين حوزه در دستيابي به اهداف مذكور موفق و مؤيد باشيد.

دكتر ايمان الله بيگدلی استاد گروه اموزشی روانشناسی دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسی مشهد هست که سابقه حضور و ارائه بیش از چندین عنوان مقاله در بیش از 5 کنفرانس داخلی و خارجی، چاپ و انتشار بیش از 72 عنوان مقاله در مجلات فارسی و انگلیسی همچنین استاد راهنمای بیش از 39 پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در کارنامه پژوهشی خود دارد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار