انتصاب دكتر محمود لاری دشت بياض به عنوان مدير امور مالی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمود لاری دشت بياض به عنوان مدير امور مالی  دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر محمود لاری دشت بياض استادیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصادی را به مدت دو سال، به عنوان مدير امور مالی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب كرد.

در این حکم آمده است :

بنا به پيشنهاد معاون محترم اداري و مالي دانشگاه و با توجه به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده جناب‌عالي و بر اساس ماده (18) آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه، به موجب اين حكم و با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي از تاريخ 6 اسفند 1396 به مدت دو سال به عنوان مدير امور مالي دانشگاه منصوب مي‌شويد.

دانش بنيان كردن نظام مالي با استفاده از ابزارهاي نوين مديريتي و يكپارچه سازي اطلاعات، طراحي و استقرار سيستم هاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و بودجه ريزي عملياتي، ساده سازي فرآيند هاي مرتبط با امور مالي دانشگاهيان و هماهنگي شيوه هاي نظارت و كنترل نظام مالي در راستاي تحقق اهداف سند راهبردي دانشگاه از مهم ترين موضوعاتي است كه انتظار مي رود جنابعالي در دوره مديريت خود آن را مد نظر قرار داده و با استفاده از توان و تخصص همكاران محترم مديريت مالي، زمينه هاي تحقق آنها را فراهم نماييد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار