بازدیبد اعضای هیات علمی گروه های آموزشی زراعت و خاکشناسی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدیبد اعضای هیات علمی گروه های آموزشی زراعت و خاکشناسی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

یکی از اقدامات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بعد از تجمیع کتابخانه های دانشگاه ، دعوت از گروههای آموزشی برای برگزاری جلسات مشترک در کتابخانه می باشد.

در هر جلسه اعضای یک گروه آموزشی با دعوت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی جلسه گروه را در کتابخانه برگزار می کنند و در این جلسات ابتدا خانم دکتر عباسی رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد گزارش مختصری از فعالیتهای کتابخانه بعد از انجام تجمیع ارائه می کنند و سپس خدمات کتابخانه توسط ایشان و کارشنان حاضر ارائه و به سوالات طرح شده پاسخ داده می شود و در پایان اعضای هیات علمی حاضر از برخی بخشهای کتابخانه بازدید بعمل می آورند.

هدف کتابخانه از برگزاری این جلسات این است که شرایط را برای استفاده بهینه از امکانات کتابخانه ای فراهم شده در دانشگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان فراهم نماید. تا ضمن انجام رسالت خود بتواند از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی دانشگاه حمایت نماید. تاکنون گروههای آموزشی از دانشکده مهندسی نیز در این نوع جلسات شرکت کرده اند و این برنامه برای کلیه گروههای آموزشی دایر در دانشگاه فردوسی مشهد در نظر گرفته شده که به مرور اجرا خواهد شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار