ديدار پروفسور رياض جابور رئيس دانشگاه ذيغار كشور عراق و هيئت همراه از دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
ديدار پروفسور رياض جابور رئيس دانشگاه ذيغار كشور عراق و هيئت همراه از دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور رياض جابور رئيس دانشگاه ذيغار كشور عراق و هيئت همراه به منظور آشنائي با توانمنديهاي علمي و تخصصي و نيز گفتگو به منظور ايجاد راهكارهاي عملي براي همكاري هاي دانشگاهي و علمي از جمله اجراي طرحهاي تحقيقاتي مشترك و تبادل استاد و دانشجو و نظاير آن ، ازدانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهدبازديد بعمل آورد .

شايان ذكر است : اين هيات پس از گفتگو با هيات رئيسه دانشكده كشاورزي از تعدادي از واحد هاي پژوهشي دانشكده از جمله واحد ويژه صنايع غذائي و نيز گلخانه تحقيقاتي و پيشرفته اين دانشكده بازديد بعمل آورد .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار