برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از ستاد اجرایی اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از ستاد اجرایی اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

جلسه تقدیر و تشکر از ستاد اجرایی اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر باباخانی معاون اداری مالی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر ناصری دبیر اجرایی همایش، دکتر طباطبایی دبیر علمی همایش و سایر دست‌اندرکاران و دانشجویان برگزارکننده این همایش روز یکشنبه 13 اسفندماه 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، برگزاری این همایش را برگ زرینی در دفتر افتخارات دانشگاه فردوسی مشهد دانست و از کلیه دست‌اندرکاران و دانشجویان برگزارکننده این همایش تقدیر و تشکر کرد و افزود: در حال حاضر دانشگاه ما نیازمند آن است که شعارهای همایش دانشگاه سبز را اجرایی کنیم و در ایجاد دانشگاه سبز کوشا باشیم.

وی مأموریت مسئولین و سایر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را تقویت تیم دانشگاه سبز عنوان کرد و ادامه داد با کمک مسئولین می‌توانیم دانشگاه سبز را به‌طور واقعی داشته باشیم و الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور باشیم که این مهم جز با تلاش و همت تمامی متصدیان برگزارکننده این همایش و دانشجویان به دست نخواهد آمد.

در ادامه این جلسه پس از سخنان دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه، دکتر ناصری دبیر اجرائی و دکتر طباطبائی دبیر علمی اجرایی اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز در خصوص برگزاری همایش در دانشگاه، از ستاد اجرایی همایش و دانشجویان برگزارکننده این همایش بین‌المللی دانشگاه سبز تقدیر و تشکر به عمل آمد

خبرنگار: الهی نژاد

sabz.96.2

sabz.96.3

sabz.96.4

sabz.96.5

sabz.96.6

sabz.96.7

sabz.96.8

sabz.96.9

sabz.96.10

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار