بازدید رئیس هیات امنا و معاون پژوهشی دانشگاه روح القدس لبنان (کسلیک) از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید رئیس هیات امنا و معاون پژوهشی دانشگاه روح القدس لبنان (کسلیک) از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

رئیس هیات امنا و معاون پژوهشی دانشگاه روح القدس لبنان، دکتر یوحنا عقیقی پس از برگزاری مراسم بزرگداشت پروفسور ویکتور الکک از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کرد.

دکتر یوحنا عقیقی با اشاره به تدریس پروفسور ویکتور الکک و دکتر احسان قبول در سال های گذشته در دانشگاه روح القدس فضای مثبتی که در ارتباطات و تعاملات فرهنگی با ایران فراهم شده بود، بیان کرد که متاسفانه پس از بازگشت دکتر قبول و درگذشت دکتر الکک، کرسی زبان و ادبیات فارسی نیز در این دانشگاه تعطیل شد و خواستار گسترش هر چه بیشتر همکاریهای این دانشگاه با دانشگاه فردوسی مشهد و به خصوص مرکز آموزش زبان فارسی برای احیای این کرسی شد.

در ادامه رئیس مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ، با یادآوری خاطرات خوش و انگیزه فارسی آموزان لبنانی و تقدیر از تلاش های پروفسور الکک در دانشگاه روح القدس، اعلام آمادگی کرد بر اساس سامانه آموزش مجازی مرکز فردوسی ، تربیت استاد زبان و ادبیات فارسی و اعطای بورسیه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد به دانشجویان دانشگاه روح القدس در این زمینه همکاریهای بیشتری بین دو دانشگاه صورت گیرد.

در پایان هیات لبنانی از امکانات و فضای آموزشی و سامانه آموزش مجازی مرکز فردوسی بازدید کردند و دکتر قبول مجموعه ای از کتاب های آموزش نوین زبان فارسی را به دکتر عقیقی اهدا کرد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار