انتصاب دكتر احسان قبول به سمت مدير همكاری هاي علمی بين المللی و امور دانشجويان غيرايرانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر  احسان قبول به سمت مدير همكاری هاي علمی بين المللی و امور دانشجويان غيرايرانی دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمد كافی، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد در حکمی دکتر احسان قبول استادیار گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان مدير همكاری هاي علمی بين المللي و امور دانشجويان غيرايرانی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم دکتر کافی رئیس دانشگاه خطاب به دکتر قبول آمده است:

با توجه به تجربيات و شايستگي‌هاي جناب‌عالي در مسئوليت‌پذيري در حوزه ديپلماسي علمي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به عنوان مدير همكاري‌هاي علمي بين‌المللي و امور دانشجويان غيرايراني منصوب مي‌شويد. ارائه خدمات علمي، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي به دانشجويان غيرايراني و دانشگاههاي منطقه در طول چند سال گذشته تعريف نويني از مشتري‌مداري را در دانشگاه‌ فردوسي مشهد رقم زده است كه به يقين، تداوم آن بازتاب جهاني بيش از پيش خواهد داشت. بي شك اين ديپلماسي علمي فعال و پويا كه موجب بالندگي دانشگاه شده است؛ حاصل تعاملات و تداوم همكاري‌هاي مستمر آن مديريت با بهره‌گيري از خرد جمعي مديران و كارشناسان مربوطه بوده است كه اميد دارم با نوآوري هاي و تلاش‌هاي شما، در راستاي تحقق سند راهبردي، همچنان دانشگاه را به نتايج درخشان‌تري نائل نمايد. توفيق روزافزون حضرتعالي را در مسئوليت جديد از خداوند متعال خواهانم.

دکتر احسان قبول استادیار گروه آموزشی زبان و ادبيات فارسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد و ریاست مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه از سال 1392 تاکنون همچنین مدیریت توسعه زبان فارسی در لبنان، بنیان گذار آموزش زبان فارسی در برخی مدارس لبنان، مدرس دانشگاه های سنت ژوزف و روح القدس در بیروت، سردبیر مجله الدراسه العربیه لبنان از سوابق اجرائی وی می باشد.

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار