همايش ظرفيت های گردشگری و هزاره سفر ناصر خسرو به تون با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
همايش ظرفيت های گردشگری و هزاره سفر ناصر خسرو به تون با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

همايش ظرفيت هاي گردشگري و هزاره سفر ناصر خسرو به تون، روزهاي چهارشنبه بيست و دوم و پنجشنبه، بيست و سوم اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر فردوس برگزار شد و بخش علمي اين همايش به همت دكتر محمد جعفر ياحقي، مدير قطب علمي فردوسي و شاهنامه و دكتر خديجه بوذرجمهري، استاد گروه آموزشی جغرافيای دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد.

تعداد زيادي مقاله درباره ظرفيت هاي گردشگري شهرستان فردوس و نيز گردشگري در ايران از داخل و خارج از ايران به دبيرخانه اين همايش رسيده بود كه توسط داوران بررسي و تعدادي از آن ها براي ارائه در همايش برگزيده شد.

افتتاحيه اين همايش نيز با سخنراني مسئولان استان، فرماندار، استاندار، شهردار و ديگر دست اندركاران اين همايش آغاز شد.

دكتر محمد جعفر ياحقي و دكتر خديجه بوذرجمهري نيز درباره پيشينه تاريخي شهر تون و نيز ظرفيت هاي گردشگري اين شهر توضيح دادند و اظهار اميدواري كردند كه با برنامه هاي مستمر در اين مورد، به زود ي شهر فردوس به عنوان يكي از شهرهاي گردشگري ايران به همه جهان معرفي شود.

ادامه اين همايش، به بوم گردي و بازديد از روستاي تاريخي گستج فردوس اختصاص داشت كه ظرفيت هاي گردشگري بسياري دارد و مي تواند يكي از بهترين روستاهاي گردشگري ايران باشد.

.811483

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار