بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی اصفهان از دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی اصفهان از دانشگاه فردوسی مشهد

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی اصفهان از روز شنبه 9 آبان لغایت روز چهارشنبه 13 آبان ماه 1394 از دانشگاه فردوسی مشهد بازدیدخواهدکرد.

دکتر جعفری ثانی دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت:این بازدید بنابر پیشنهاد هیأت نظارت و ارزیابی خراسان به ­منظور تبادل تجربیات هیأت­های نظارت و ارزیابی استان­ها و با هماهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

وی در این گفتگو اظهار نمود: با توجه به بازدید هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی در بهمن ماه سال 1393 از دانشگاه اصفهان، در همین راستا بازید متقابل هیأت نظارت استانی اصفهان از دانشگاه فردوسی مشهد ، انجام می شود.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار