فراخوان ثبت نام طرح خوشه بندی دانشجویان مستعد دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

shahab..96

.

معرفی طرح

شورای هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد در راستای اجرای سیاست­های خود مبنی بر ایجاد نشاط علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان مستعد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ((طرح خوشه­ بندی دانشجویان مستعد)) را به اجرا در می­آورد.

در این طرح ١٠ درصد دانشجویان برتر دانشگاه فردوسی مشهد در سه خوشه به تفکیک ٦ درصد خوشه سه، ٣ درصد خوشه دو و تنها ١ درصد در خوشه یک قرار می­گیرند. لذا به اطلاع دانشجویان عزیز می­رساند که در صورت دارا بودن هر یک از هشت شرط زیر، با مراجعه به پرتال دانشجویی، قسمت فعالیت­های آموزشی زیرمنوی ((طرح خوشه ­بندی شهاب)) و مطالعه دستورالعمل مربوط به این طرح، ثبت­ نام نمایند.

شرایط ثبت­ نام

بند ١: کسب رتبه برتر در هر یک از موارد زیر:

الف- المپیادهاي علمی دانش­ آموزي و دانشجویی ملی و بین­ المللی (رتبه اول تا پانزدهم)

ب- آزمون­های سراسری دانشگاه­ها در مقاطع کارشناسی (٥/٢ انحراف معیار اعلامی توسط سازمان سنجش کشور)، کارشناسی ارشد (رتبه های اول تا بیستم در هر کد رشته) و آزمون جامع پیش درمانگاهی دکتری حرفه ­ای ( رتبه­ های اول تا سوم)، آزمون دکتری تخصصی سازمان سنجش (رتبه های اول تا سوم کشوری در رشته هایی که حداقل سه دانشگاه در آن ها پذیرش دانشجو دارند)

ج- جشنواره ­هاي خوارزمی، فارابی و رازي

د- مسابقات علمی و مهارت معتبر ملی و بین­ المللی

بند ٢: دانشجوي نمونه و ممتازکشوري

بند ٣: ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش­هاي علمی و صنعتی و یا سایر مراجع معتبر ملی و بین­ المللی (گواهی تاییدیه علمی اختراع الزامی است)

بند ٤: برگزیدگان فعالیت­هاي قرآنی، ادبی، هنري و ورزشی در مسابقات معتبر ملی و بین­ المللی

بند ٥: کسب رتبه برتر ( ١٠ درصد برتر دانشجویان هم ورودي) در مقطع فعلی تحصیلی (ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

بند ٦: حائزان شرایط آیین­نامه پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري

بند ٧: احراز برتري نسبی در میان دانشجویان هر رشته–گرایش از لحاظ بروندادهاي پژوهشی شامل انتشار مقالات در نشریات معتبر (ISI)، علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی مورد تایید وزارت علوم

بند ٨: فعالیت­های تاثیرگذار اجتماعی (با تایید بالاترین مقام مسئول در نهاد مربوطه)

ﺑﻨﺪ ویژه: این ﺑﻨﺪ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ­ﯾﮏ از ﺷﺮاﯾﻂ هشت­گانه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ در ﺣﻮزه­ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﯾﺰ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻮده و ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮي ﻧﯿﺰ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تذکر ١: دانشجوی متقاضی باید در سال جاری شاغل به تحصیل در دوره­ های روزانه، نوبت دوم و پردیس بین­ الملل دانشگاه با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ( کارشناسی تا چهار سال، کارشناسی ارشد تا دو سال، دکتری حرفه­ای تا شش سال و دکتری تخصصی تا چهار و نیم سال) باشد.

تذکر ٢: بدیهی است به دلیل رقابتی بودن فرآیند انتخاب در این طرح و محدود بودن ظرفیت، پس از بررسی مدارک و امتیازدهی به فعالیت­های دانشجویان، تایید ورود به طرح خوشه­ بندی (١، ٢ و ٣) به اطلاع دانشجویان منتخب خواهد رسید.

تذکر ٣: منتخبین دانشگاه، برای کسب جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی آینده (٩٧-٩٦) از میان دانشجویان منتخب در این طرح معرفی خواهند شد و متقاضیان کسب این جوایز بایستی حتما در این طرح ثبت­ نام کنند.

*لازم به ذکر است ثبت­ نام در سامانه ثریا به آدرس soraya.bmn.ir، علاوه بر ثبت­ نام در طرح خوشه­ بندی جهت معرفی به بنیاد ملی نخبگان الزامی می­باشد.

نحوه ثبت­ نام و زمان­ بندی این فرآیند توسط بنیاد ملی نخبگان بزودی اعلام خواهد شد.

تذکر ٤: با توجه به الزامی بودن ارائه مدارک معتبر در زمان ثبت­ نام به همراه اطلاعات درج­ شده، متقاضیان بایستی به تهیه مدارک مربوط به فعالیت­های خود تا شروع فرآیند ثبت­ نام اقدام نمایند.

تذکر ٥: دانشجویانی که در دوره قبل، در طرح خوشه­ بندی ثبت­ نام کرده­ اند، اعم از دریافت پذیرش یا عدم دریافت پذیرش، با مراجعه به پرتال خود نسبت به بروزرسانی مدارک خود و تایید نهایی پرونده (حتی بدون داشتن مدرک جدید) در بازه زمانی ثبت­ نام اقدام نمایند، در غیر این­صورت در دوره جدید، پرونده آن ها ثبت نشده و از طرح خارج خواهند شد.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار