برگزاری آزمون های تخصصی DELFو DALF در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مرکز آزمون کالج دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به ثبت نام و برگزاری آزمون DALF و DELF نموده است

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 051- 38805256 تماس بگیرید و یا به سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی :

college.um.ac.ir

مراجعه نمایید

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی فایل زیر کلیک کنید

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار