نخستین همایش ملی وقف علم و فناوری

ارسال شده در تاریخ :

vaghf.

نخستین همایش ملی وقف علم و فناوری با رویکرد محتوا سازی، ترویج و فرهنگ سازی و جهت دهی جریان وقف و امور خیریه به سمت حمایت از توسعه علم و فناوری و ارتقاء بهره وری موقوفات با استفاده از علم و فناوری و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید بهشتی و کمیته یاوران وقف علم و فناوری خراسان رضوی در تاریخ نهم اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 بهمن ماه 1396 است.

سایت همایش :

http://conf.isc.gov.ir/cest96

.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار