نشست بين المللی افق های همكاری در آسيای مركزی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

.

16

نشست علمي بين المللي «افق هاي همكاري در آسياي مركزي» در روز های 16 و 17 ارديبهشت ماه 1397 در پنج محور:

روندهای کلان جهانی و مسئله همکاری در آسیای مرکزی

بازیگران محوری و همکاری در آسیای مرکزی

موانع و چالش های همکاری در آسیای مرکزی

بسترها و زیرساخت های همکاری در آسیای مرکزی

توسط گروه علوم سياسی دانشگاه فردوسی مشهد در این دانشگاه برگزار می شود.

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

 

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار