اطلاعیه دانشگاه فردوسی مشهد درباره چگونگی ارزیابی مرحله دوم از داوطلبان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 1397-1396

ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از هفت دانشگاه جامع سطح یک کشور و دارنده رتبه نخست در میان دانشگاههای دولتی در دیپلماسی علمی و سیاست بینالمللی شدن، اقدام به پذیرش دانشجو از طریق اجرای مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1397-1396 مینماید. پذیرش مرحله دوم از طریق ارزیابی علمی و از میان داوطلبان چند برابر ظرفیت آزمون برگزار شده سازمان سنجش آموزش کشور، مطابق جداول پیوست که در ذیل این اطلاعیه درج شده است انجام خواهد شد.

داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که:

به دلیل ماهیت متفاوت رشتههای تحصیلی، بر اساس آخرین مصوبات گروههای آموزشی و مطابق با اطلاعیهها و آییننامههای سازمان سنجش آموزش کشور، ارزیابی مرحله دوم به صورت تخصصی و از طریق «مصاحبه» و یا «مصاحبه-ارزشیــابی کتبی»صورت میپذیرد؛

علاوه بر این، در ارزیابی مرحله دوم «سوابق آموزشی-تحصیلی» و ارزیابی «سوابق پژوهشی» داوطلبان به نحوی که در آیین نامه سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است، توسط کمیتههای منتخب در گروههای آموزشی دانشگاه انجام میپذیرد؛

دانشگاه فردوسی مشهد همچون سالهای گذشته محور برنامه و روش انتخاب داوطلبان دوره دکتری تخصصی را بر مساوات و برابری قرار داده و هم راستا با بسیاری از برنامههای توسعه آفرین علمی خود که تحقق آن منوط به پذیرش دانشجویان برتر در این مقطع است، شاخص اصلی در ارزیابی از داوطلبان و انتخاب آنان را، شایستگی علمی و سرآمدی پژوهشی آنها تعیین کرده است؛

در اطلاعیه‌های بعدی، تاریخ دقیق و مکان انجام ارزیابی به اطلاع داوطلبان گرامی خواهد رسید. از داوطلبان ارجمند تقاضا میشود به منظور عدم مواجهه با مشکل در این مرحله و دریافت اطلاعات تکمیلی، ارتباط خود را با این دانشگاه از طریق مراجعه منظم به سایت http://vpap.um.ac.ir حفظ نمایند.

درخواست می شود برای مشاهده جداول (شرايط پذيرش دانشجو در دوره دكتري تخصصي سال تحصيلي 97-1396)  و (جدول ارزيابي تخصصي) به سايت معاونت آموزشي مراجعه نماييد.

برای ورود به سایت معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اینجا را کلیک کنید

 

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار